Tiskárna T-print, s. r. o.

vznikla 1. 4. 1993 privatizaci podnikové tiskárny Třineckých železáren, a.s. Předmětem činnosti jsou vydavatelské činnosti, výroba polygrafická, knihařské a kopírovací práce.

Zabezpečujeme komplexní tiskařské služby tj. od zpracování grafického návrhu přes tisk na ofsetových nebo digitálních strojích až po konečné zpracování v knihařské dílně.

Nacházíme se v areálu Třineckých železáren a.s. K dispozici je přilehlé parkoviště a pohodlný systém nakládání a vykládání materiálu i hotových zakázek. Umístění firmy vyvolává nutnost vyřízení vstupu nebo vjezdu na hlavní bráně TŽ, a.s.

Pro snadnější kontakt se zákazníky byla v centru města Třince zřízená kancelář, kde je také možnost podávat a vyzvedávat zakázky a kromě toho je na místě prováděno barevné i černobílé kopírování, jednoduché knihařské zpracování, jako je laminace, kroužková vazba apod. I zde je možno po dobu návštěvy využít přilehlé parkoviště.

Všichni zaměstnanci firmy jsou připraveni kdykoliv Vám poradit a splnit jakékoliv přání v oblasti polygrafie.